شهرداری ورامین » احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی – شهرداری ورامین
احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی احداث پارک در منطقه سکینه بانو خیابان آیت الله کاشانی در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.