شهرداری ورامین » احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین – شهرداری ورامین
احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازاحداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثر خبرداد

عباسی افزود باتوجه به نبود پارک محله ای در مجتمع کوثر و نیاز شهروندان این مجتمع و حتی مردم این منطقه  امیدواریم با احداث این پارک محله ای بتوانیم باعث نشاط احالی محل و ساکنین مجتمع بوده باشیم
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با این گونه پروژه ها در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .