شهرداری ورامین » احداث پل دال بتنی در چهار اسفند آباد جنوبی ورامین احداث پل دال بتنی در چهار اسفند آباد جنوبی ورامین – شهرداری ورامین
احداث پل دال بتنی در چهار اسفند آباد جنوبی ورامین
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
احداث پل دال بتنی در چهار اسفند آباد جنوبی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :غلامرضا حبیبی مدیر منطقه یک شهرداری ورامین از آسفالت پشت منطقه یک شهرداری ورامین خبرداد.

حبیبی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات پروژه آسفالت پشت منطقه یک شهرداری در دست اقدام این منطقه قراردارد.

وی افزود: منطقه یک شهرداری باپیگیری و تلاش  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

حبیبی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم