شهرداری ورامین » احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین
۱۶ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامین ، حسن میر تبار مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ازجلسه ای که احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی خبرداد.

میر تبار افزود  طی جلسه ای که با حضور معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین برگزارشد . بر لزوم احداث کارخانه بازیافت توسط شهرداری ورامین با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

میر تبار اضهار داشت: در آینده هر گونه خبر مربوط به احداث کارخانه بازیافت که منوط بر نظر محترم شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر می باشد را به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.