شهرداری ورامین » ارتقاء دانش علمی و تجربی کارشناسان مالی شهرداری ورامین ارتقاء دانش علمی و تجربی کارشناسان مالی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
ارتقاء دانش علمی و تجربی کارشناسان مالی شهرداری ورامین
۰۳ مرداد ۱۴۰۱
نسخه چاپی
ارتقاء دانش علمی و تجربی کارشناسان مالی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، خسرو زواره سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ورامین گفت: نخستین دوره آموزشی کارشناسان امور مالی مجموعه شهداری ورامین آغاز شد. وی تصریح کرد: این دوره آموزشی با هدف توانمند سازی کارشناسان امور مالی مجموعه شهرداری ، سازمان ها و مراکز وابسته آن در انتقال تجربیات ، آشنایی با قوانین و مقررات و بخشنامه های جدید حوزه مالی می باشد.

زواره افزود: دروه آموزشی مذکور توسط واحد آموزشی مذکور توسط واحد آموزش شهرداری برنامه ریزی و در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ورامین در حال برگزاری می باشد.

سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ورامین در پایان گفت: با توجه به اهمیت موضوع و استقبال کارشناسان این دوره آموزشی ادامه داشته و به تناوب برگزار می شود.