شهرداری ورامین » استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین – شهرداری ورامین
استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین

IMG_6278IMG_6285IMG_6231IMG_6234IMG_6240IMG_6225IMG_6259