شهرداری ورامین » اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد – شهرداری ورامین
اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص روانسازی و کاهش ترافیک اصلاح هندسی جنب بیمارستان شهدای پانزده خرداد در دست اقدام این معاونت قرارگرفت.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.