شهرداری ورامین » اصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی اصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی – شهرداری ورامین
اصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
اصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری ازاصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص  روانسازی و کاهش ترافیک اصلاح هندسی و جدول گذاری حدفاصل پارک خانواده تا ایستگاه آتش نشانی در دست اقدام این معاونت قرارگرفت.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.