شهرداری ورامین » اطفا حریق در یک مرکز جمع آوری ضایعات پشت مسجد ارشاد واقع امر آبادورامین اطفا حریق در یک مرکز جمع آوری ضایعات پشت مسجد ارشاد واقع امر آبادورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق در یک مرکز جمع آوری ضایعات پشت مسجد ارشاد واقع امر آبادورامین
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق در یک مرکز جمع آوری ضایعات پشت مسجد ارشاد واقع امر آبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از اطفا حریق در یک مرکز جمع آوری ضایعات واقع امر آباد پشت مسجد ارشاد خبردا که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت C ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به اماکن همجوار جلوگیری شد