آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین
اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین
مورخ 27خرداد1396 اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت aایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق ضایعات پلاستیک درحوالی زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین خبر داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت aایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به مزارع همجوار شد و مقدار گسترده ای از مزارع همجوار ایمن سازی شد