آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطفا حریق کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در خیرآباد ورامین
اطفا حریق کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در خیرآباد ورامین
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در خیرآباد ورامین
مورخ 10خرداد1396اطفا حریق کارگاه تولید مواد پلاستیکی واقع در خیرآباد ورامین اتفاق افتاد که خوشبختانه باحضور به موقع آتش نشانی شیفت B ایستگاه اصفا حریق شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین . بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت حوالی ساعت یازده شب گزارش اطفا حریق درکارگاه تولیدی واقع در خیر آباد ورامین شد به محض اطلاع حضور به موقع و سریع شیفت B ایستگاه شماره ۲ و خودرو پشتیبانی ایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به اماکن همجوار جلوگیری شد
شایان ذکر است ؛خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت