شهرداری ورامین » اطلائیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین اطلائیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
اطلائیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین
۰۴ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلائیه سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خانساریان مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین گفت: اطلاعیه شماره ۳۹ : علت یا علتهای عدم تخصیص سوخت به یک خودرو

به صورت خلاصه علت عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو  می تواند یکی یا چند مورد از موارد زیر باشد:

۱٫  عدم ثبت نام خودرو در سامانه utcms.ir

۲٫  عدم تایید اطلاعات خودرو توسط نیروی انتظامی
۲٫۱.  عدم پرداخت هزینه دریافت شناسه تخصیص سوخت به نیروی انتظامی
۲٫۲.  اشتباه بودن اطلاعات ثبت شده در سامانه  utcms
۲٫۳.   عدم تخصیص شناسه تخصیص سوخت به خودرو به دلیل مغایرت اطلاعات خودرو در نیروی انتظامی با اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی (از جمله دیزلی نبودن خودرو، برخی از ناوگان دارای پلاک منطقه آزاد،…)

۳٫  عدم دریافت پروانه فعالیت تا زمان مقرر  ( تا انتهای دی ماه تنها به خودرو هایی که پروانه فعالیت آنها تا ۱۵ ام هر ماه در سامانه کشوری صادر شده سوخت کامل تعلق می گیرد. )

۴٫  عدم ارسال اطلاعات صحیح به وزارت نفت
۴٫۱.  ارسال اطلاعات ناقص ناوگان توسط شهرداری ها برای ناوگانی که قبلا از آنها پروانه دریافت کرده بودند.
۴٫۲.  ارسال اشتباه اطلاعات توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به وزارت نفت

۵٫  حذف خودرو از فهرست تخصیص سهمیه توسط وزارت نفت، به علل ذیل:
۵٫۱.   خودرو دارای کارت سوخت نیست (مانند برخی تراکتورها)
۵٫۲.  هنوز اطلاعات کارت سوخت ناوگان به وزارت نفت ارسال نشده است. (برای خودروهای نو)

۶٫ عدم ثبت عملکرد برای خودرو ( هنوز اجرایی نشده است)