آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطلاعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در خصوص پیام رانندگان
اطلاعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در خصوص پیام رانندگان
۱۳ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلاعیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در خصوص پیام رانندگان
یزدان خانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری از اطلاعیه این معاونت در خصوص پیام رانندگان خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  یزدان خانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری از اطلاعیه این معاونت در خصوص پیام رانندگان خبرداد

خانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامینافزود: در خصوص پیام رانندگان تاکسی خط دانشسرا گفت:جلسه ای با حضور متولیان برای جانمایی ایستگاه تاکسی خط دانشسرا تشکیل شده است و قطعا نظر رانندگان عزیز تاکسی تامین می شود و انها رضایت خواهند داشت.