آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
۱۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از سرویس دهی خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از سرویس دهی خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال خبرداد

خوانساریان افزود:سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد به دلیل انجام عملیات عمرانی در خیابان شهید بهشتی (خط ویژه)  سرویس دهی به خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال داده می شود