آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اعزام نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ورامین به سرپل ذهاب
اعزام نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ورامین به سرپل ذهاب
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اعزام نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ورامین به سرپل ذهاب
اعزام نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ورامین به سرپل ذهاب با حضور شهردار و معاونین شهرداری جهت جایگزین نیروهای خدمات رسان به آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،اعزام نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری ورامین به سرپل ذهاب با حضور شهردار و معاونین شهرداری جهت جایگزین نیروهای خدمات رسان به آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه باحضورشهردارورامین برقه شد

مهندس دهقان شهردار ورامین در مراسم بدرقه نیروهای شهرداری به مناطق زلزله زده:
موکب احباب الرضا (ع) تنها موکب کشور در خدمات رسانی به زلزله زدگان است
ورامین در کمک رسانی به زلزله زدگان خوش درخشید