شهرداری ورامین » افزایش 5 درصدی تعرفه عوارض شهرداری درسال96 شهرستان ورامین اعلام شد افزایش 5 درصدی تعرفه عوارض شهرداری درسال96 شهرستان ورامین اعلام شد – شهرداری ورامین
افزایش ۵ درصدی تعرفه عوارض شهرداری درسال۹۶ شهرستان ورامین اعلام شد
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
نسخه چاپی
افزایش ۵ درصدی تعرفه عوارض شهرداری درسال۹۶ شهرستان ورامین اعلام شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ” یاسر هادی زاده معاونت اداری شهرداری ورامین گفت : بر اساس تعرفه ی سال جدیدهر شهری دارای  تعرفه ی است که در آن انواع عوارض وبهای خدمات وسایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری وسازمانهای وابسته اخذ میشود طراحی وبرنامه ریزی آن به تصویب شورای اسلامی شهر ورامین واستانداری تهران رسیده است ودر دوهفته نامه فرهنگ اسلام  بصورت ویزه نامه شهرداری جهت اطلاع عموم شهروندان به چاپ رسیده است

بدیهی است  این عوارضات از اصلی ترین وپایدار ترین درآمد شهرداری بوده و پرداخت به موقع آن توسط شهروندان فهیم باعث تحقق هزینه های عمرانی خدماتی خواهد شد