شهرداری ورامین » خبر کوتاه : انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر ورامین به زودی برگزار خواهد شد. خبر کوتاه : انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر ورامین به زودی برگزار خواهد شد. – شهرداری ورامین
خبر کوتاه : انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر ورامین به زودی برگزار خواهد شد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
خبر کوتاه : انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر ورامین به زودی برگزار خواهد شد.