شهرداری ورامین » اولین جلسه شورای معاونین در سال جدید با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزار شد اولین جلسه شورای معاونین در سال جدید با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزار شد – شهرداری ورامین
اولین جلسه شورای معاونین در سال جدید با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزار شد
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
نسخه چاپی
اولین جلسه شورای معاونین در سال جدید با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزار شد

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین اولین جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ، مدیران و معاونین تشکیل گردید. در این نشست حسین دهقان شهردار ورامین گفت:فضای کار در این دوره از مدیریت شهری شهرداری ورامین فضای رفاقت ، کار ، آرامش و اقتدار قانونی بود.

شهردار ورامین همچنین افزود: در سال ۹۹ با فراز و نشیب هایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا بود ، با همت و وقت گذاری و پشتکار همه پرسنل شهرداری تقریبا بودجه سال ۹۹ در حدود ۹۵ درصد تحقق پیدا کرد.

در ادامه اعضای شورای معاونین شهرداری ورامین به ارائه نظر و بررسی برنامه های حوزه های خویش در خدمات رسانی شایسته به شهروندان پرداختند.

 

sdr
sdr
sdr
sdr