شهرداری ورامین » اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری با حضور شهردار ورامین برگزار شد. اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری با حضور شهردار ورامین برگزار شد. – شهرداری ورامین
اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری با حضور شهردار ورامین برگزار شد.
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری با حضور شهردار ورامین برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری شهرداری‌ ورامین با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین ، جعفر اردستانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر ، مسعود شهریور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری ، نماینده اداره کل راه و شهر سازی ، نماینده استانداری ، محمد صمدی رییس اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، دو نفر از اساتید علمی حوزه های شهرسازی و معماری و سایر مسئولین مربوطه برگزار گردید.
در این نشست مدیریت و تصمیم گیری یکپارچه و تخصصی در زمینه سیما و منظر شهری ، نمای ساختمان ها ، فضای سبز شهری ، طراحی آلمان ها ، تابلو های شهری و … از موضوعات جلسه مربوطه بود.

فائزه سادات قاسمی دبیر این کمیته گفت: این کمیته در راستای صیانت از هویت بومی ، ارزش های معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری با هدف تحقق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ، قانون شهرداری ها و سایر قوانین مربوطه تشکیل گردید.