آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران
باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران
۱۶ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران خبرداد

دلیری افزود: باخت شهرداری ورامین مقابل پرسپولیس تهران علی رقم بازی خوب صورت پذیرفت

پرسپولیس ۵ – شهرداری ورامین ۱

گلزنان: نعمتی – علیپور – مصلح – علیپور – اسدی

دلیری درپایان گفت: اینگونه بازی های تدارکاتی جهت تقویت تیم انجام میشود چرا که بازی کردن با تیم های بزرگ باعث میشود که اعتماد به نفس بازیکنان

بالا رود وانسجام تیم بهتر شود