شهرداری ورامین » بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین – شهرداری ورامین
بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین
۰۴ تیر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین و احمد خانی رئیس شورای اسلامی استان تهران و حسین سیری سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین از مترو جوانمرد قصاب – ورامین بازدید سرزده و میدانی به عمل آوردند. در این دیدار شهردار ورامین در گفتگوی رو در رو با شهروندان از نزدیک در جریان مطالبات و مشکلات این خط اتوبوسرانی قرار گرفت و تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان در این زمینه اتخاذ نمود.