شهرداری ورامین » بازدید شهردارورامین به همرا مدیر عامل سازمان همیاری استان تهران از پروژه های مشارکتی عمرانی ورامین بازدید شهردارورامین به همرا مدیر عامل سازمان همیاری استان تهران از پروژه های مشارکتی عمرانی ورامین – شهرداری ورامین
بازدید شهردارورامین به همرا مدیر عامل سازمان همیاری استان تهران از پروژه های مشارکتی عمرانی ورامین
۰۴ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردارورامین به همرا مدیر عامل سازمان همیاری استان تهران از پروژه های مشارکتی عمرانی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بازدید شهردارو شورای اسلامی شهر ورامین مدیرعامل سازمان همیاری به همراه چندتن از معاونین ومسئولین سازمان شهرداری های استان تهران از روند پروژه های مشارکتی عمرانی بخش خصوصی پارکینگ طبقاتی صورت پذیرفت

د راین بازدید مهندس حسین دهقان شهردار ورامین :تقاضای تسریع در اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی و تقاضای اتمام پروژه تاسال ۹۷ تاکید نمودند

مهندس آذرنیا مددیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان هم قول مساعده درجهت پیگیری و تسریع در اجرای  روند پروژه را تاکید نمودند

محمد وصال پور عضوشورای اسلامی شهر ورامین افزود:باید هماهنگی ها و مساعدت های سازمان همیاری ها ان شالله شاهد احداث پارکینگ طبقاتی در شهر ورامین خواهیم بود