شهرداری ورامین » افتتاح منطقه سه شهرداری ورامین افتتاح منطقه سه شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
افتتاح منطقه سه شهرداری ورامین
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
افتتاح منطقه سه شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری  وشورای اسلامی شهر ورامین  مهندس علی حیدریان علی حیدریان گفت:،ایجاد مناطق جدید شهرداری  در همه شهرهای کشور جز مطالبات اصلی مردم و خواست شوراهای شهر و شهرداری ها است.

وی افزود: شهرداری ها برای کاستن مراجعات مردم به شهرداری های مرکزی و افزایش خدمت رسانی به آن ها، حوزه شهر را به مناطقی با اختیارات شهرداران مناطق تقسیم می کنند اما مراحل  اعطای مجوز از سوی استانداری  برای ایجاد مناطق جدید شهری بسیار پیچیده است.

شهردار ورامین گفت: شهرداری ورامین در حال حاضر دارای ۲ منطقه شهری و با چارت کامل است که بار زیادی از مراجعات مردم  به شهرداری مرکز را کاسته و موجب رضایت مردم شده است.

وی گفت: اخیرا با رایزنی های انجام شده، منطقه سه شهرداری ورامین که از مطالبات به حق مردم و جز وعده اعضای شورای شهر به مردم بوده، در حال ایجاد است  که موجب خوشحالی مردم شده است.

شهردار ورامین افزود: ایجاد شهرداری در مناطق شهری موجب افزایش خدمت رسانی به مردم ، رصد دقیق مشکلات و ظرفیت های محلات و کاهش سفرهای درون شهری به شهرداری مرکز  برای امور ادارای می شود.

حیدریان  افزود:  از ابتدای آغاز دوره چهارم شورای شهر، شهرداری ورامین، مکاتباتی با استانداری تهران برای دریافت مجوز احداث منطقه سه شهرداری انجام داد که  مراحل نهایی ان در حال انجام است  و شهرداری برای آماده سازی ساختمان در حال جانمایی است.

وی افزود:  شهرداری  منطقه سه شهرداری ورامین  شامل محلات  صادقعلی، کارخانه قند ، کهریزک و  روغنکشی است و تا محلاتی مانند دهوین و ده شریفا گسترش داده خواهد شد تا مناطق حاشیه ای شهر تحت نظر یک منطقه  شهری  باشند.

شهردار ورامین گفت:رایزنی های شهرداری با توجه به درخواست مردم انجام می شود و امیدواریم در روز چهارشنبه شاهد افتتاح منطقه سه شهرداری باشیم