شهرداری ورامین » بازدید شهردار ورامین از موقعیت نهر آب خاکی تا خیابان۱۶متری بیهقی بازدید شهردار ورامین از موقعیت نهر آب خاکی تا خیابان۱۶متری بیهقی – شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین از موقعیت نهر آب خاکی تا خیابان۱۶متری بیهقی
۱۰ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از موقعیت نهر آب خاکی تا خیابان۱۶متری بیهقی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، بازدید شهردار ورامین به همراه مشاور،ومسئول امور عمرانی منطقه یک از موقعیت نهر آب خاکی کنار منطقه یک تا خیابان ۱۶متری بیهقی صورت پذیرفت.

دراین بازدید مهندس حسین دهقان شهردار ورامین به همراه مشاور،مسئول امور عمرانی منطقه یک ومدیر منطقه یک  به  ساماندهی نهرآب کشاورزی تاکید کردند واین خواسته مهم  در دستور کار منطقه یک قرارگرفت.