شهرداری ورامین » بازدید شهردار ورامین و رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از پروژه در حال احداث سوله ورزشی بانوان بازدید شهردار ورامین و رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از پروژه در حال احداث سوله ورزشی بانوان – شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین و رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از پروژه در حال احداث سوله ورزشی بانوان
۱۸ خرداد ۱۴۰۱
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین و رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از پروژه در حال احداث سوله ورزشی بانوان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین به اتفاق محمد وصال پور رئیس شورای اسلامی شهر ورامین و احمد خانی رئیس شورای اسلامی استان تهران به همراه محمد صمدی رئیس اداره روابط عمومی و بازرس ویژه شهردار ورامین از پروژه در حال احداث سوله ورزشی مختص بانوان در پارک بانوان بازدید به عمل آورد. احداث این پروزه توسط شهرداری ورامین با اعتباری در حدود ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع شامل دو بخش اداری و ورزشی قسمت سازه سوله به صورت اسکلت فلزی در حال ساخت می باشد. شایان ذکر است بودجه پروژه مذکور به مبلغ سه میلیارد تومان جهت اعتبار در سال ۱۴۰۰ و دو میلیارد تومان برای سال جاری در نظر گرفته شده است.