شهرداری ورامین » بازدید معاون خدمات شهر شهرداری از طرح استقبال از بهار بازدید معاون خدمات شهر شهرداری از طرح استقبال از بهار – شهرداری ورامین
بازدید معاون خدمات شهر شهرداری از طرح استقبال از بهار
۲۵ اسفند ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید معاون خدمات شهر شهرداری از طرح استقبال از بهار

لازم به ذکر است طرح استقبال از بهار در آستانه فصل بهار با هدف شادابی و نشاط شهروندان و مسافران نوروزی توسط شهرداری ورامین اجرا می‌شود.

0 1.5 1 6 8.5 8 9 99