شهرداری ورامین » گزارش بازدید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین از گلخانه تولیدات گیاهی شهرداری ورامین+تصاویر گزارش بازدید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین از گلخانه تولیدات گیاهی شهرداری ورامین+تصاویر – شهرداری ورامین
گزارش بازدید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین از گلخانه تولیدات گیاهی شهرداری ورامین+تصاویر
۱۳ اسفند ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش بازدید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین از گلخانه تولیدات گیاهی شهرداری ورامین+تصاویر

برپایه این گزارش گلخانه شهرداری ورامین در مساحت ۷۰۰۰ متر مربع محوطه و ۲۵۰۰ مترمربع گلخانه تونلی فلزی مدرن می باشد که در آن انواع گلهای فصلی ، شب بو ، گازانیا ، مینا چینی ، قرنفل ، اطلسی همیشه بهار ، میمون ، ابری آبی ، ابری نقره ای ، پریوش و گلهای دائمی از قبیل انواع رز ، ساناز ، شمعدانی ، پیراکانتا ، به ژاپنی ، رزماری ، شمشاد ، ترون و پرتقالی خرزهره تولید می شود .

شایان ذکر است شهرداری ورامین از لحاظ تولیدات گل و گیاه به خودکفایی رسیده و گلهای مورد نیاز خود را تامین می نماید .

11 22 33 44 55