شهرداری ورامین » بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین
۱۳ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین

تعدادی از دانش آموزان ورامینی در قالب همیاران پلیس از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ورامین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین این دانش آموزان با طرز کار و مقررات راهنمائی و رانندگی آشنا شدند.

IMG_4239IMG_4241IMG_4242