آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین
بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین
۱۳ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین
تعدادی از دانش آموزان ورامینی در قالب همیاران پلیس از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ورامین بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین این دانش آموزان با طرز کار و مقررات راهنمائی و رانندگی آشنا شدند.

تعدادی از دانش آموزان ورامینی در قالب همیاران پلیس از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ورامین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در بازدید همیاران پلیس از اتاق مانیتورینگ شهرداری ورامین این دانش آموزان با طرز کار و مقررات راهنمائی و رانندگی آشنا شدند.

IMG_4239IMG_4241IMG_4242