شهرداری ورامین » بازگشائي معابر خيابان شهيد بهشتي به بهره برداري رسيد/درخواست 40 ساله مردم محقق شد بازگشائي معابر خيابان شهيد بهشتي به بهره برداري رسيد/درخواست 40 ساله مردم محقق شد – شهرداری ورامین
بازگشائي معابر خيابان شهيد بهشتي به بهره برداري رسيد/درخواست ۴۰ ساله مردم محقق شد
۲۷ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازگشائي معابر خيابان شهيد بهشتي به بهره برداري رسيد/درخواست ۴۰ ساله مردم محقق شد

از زمان تصدي مهندس علي حيدريان مردم شهيد پرور و لايت مدار شهرك مدرس با درخواستي از اين شهردار ولائي و جهادي خواستار عقب نشيني معابر شهرك مدرس شدند كه اين خواسته در كارهاي عمراني شهرداري ورامين قرار گرفت و سرانجام نيز به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه دو بازگشائي خيابان شهيد بهشتي شهرك مدرس پس از ۴۰ سال به بهره برداري كامل رسيد.

بر اساس اين گزارش در هفته اي كه گذشت عوامل معاونت عمراني با حضور در اين شهرك عمليات روكش آسفالت خيابان شهيد بهشتي را آغاز و به پايان رساندند.

بر همين اساس هم اكنون معابر بصورت كامل بازگشائي شده و به بهره برداري كامل رسيده است.