شهرداری ورامین » بانوان ورزشکار ورامینی از شهردار ورامین تقدیر وتشکر کردند بانوان ورزشکار ورامینی از شهردار ورامین تقدیر وتشکر کردند – شهرداری ورامین
بانوان ورزشکار ورامینی از شهردار ورامین تقدیر وتشکر کردند
۲۹ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بانوان ورزشکار ورامینی از شهردار ورامین تقدیر وتشکر کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین جمعی از بانوان ورزشکار شهر ورامین از “مهندس حیدریان”شهردار ورامین در خصوص بازسازی و مرمت پارک خانواده و در اختیار گذاشتن این پارک برای ورزش بانوان تشکر و قدردانی کردند.

IMG_0745