شهرداری ورامین » بررسی مشکلات پارک ها و بوستان های محله ای با حضور مدیر سیما و منظر شهری و حوزه های مربوطه بررسی مشکلات پارک ها و بوستان های محله ای با حضور مدیر سیما و منظر شهری و حوزه های مربوطه – شهرداری ورامین
بررسی مشکلات پارک ها و بوستان های محله ای با حضور مدیر سیما و منظر شهری و حوزه های مربوطه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
نسخه چاپی
بررسی مشکلات پارک ها و بوستان های محله ای با حضور مدیر سیما و منظر شهری و حوزه های مربوطه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه ای با حضور علی تات حصاری مدیر سیما و منظر شهری و میرزایی واحد فضا سبز و دیگر مدیران بوستان ها و پارک های سطح شهر برگزار شد. 

در این نشست تات مدیر سیما و منظر شهری از عملکرد عوامل اداره فضای سبز که فصل سختی را پشت سر گذاشتند ، تشکر و قدردانی به عمل آورد و از مجموعه مدیران حاضر در جلسه خواست که تلاش بیشتری در جهت خدمات رسانی شایسته و بهتر به شهروندان در بوستان ها و پارک ها به عمل آید. همچنین در این نشست مشکلات و کمبودهای بوستان ها و پارک ها مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع مشکلات و خدمات رسانی بهتر به شهروندان تدابیری اتخاذ گردید.