آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
برنامه های آموزشی سازمان مديريت پسمانددر محل دبستانها
برنامه های آموزشی سازمان مديريت پسمانددر محل دبستانها
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
برنامه های آموزشی سازمان مديريت پسمانددر محل دبستانها
مجید مرادی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ورامین از برنامه های آموزشی این سازمان در محل دبستانها خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  مجید مرادی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ورامین از برنامه های آموزشی این سازمان در محل دبستانها خبر داد

مرادی افزود :در ادامه برنامه هاي اموزشي سازمان مديريت پسماند ،كارشناسان مربوطه در مورخ ١٣٩٦/٠٩/٠٨در محل دبستان دخترانه لاله هاي انقلاب  جهت شناسايي و تفهيم ۳R حضور يافتند و نتایج خوبی را از این کلاسهای آموزشی برداشت کردیم