شهرداری ورامین » برنامه ۵ ساله توسعه شهری ورامین تدوین می شود برنامه ۵ ساله توسعه شهری ورامین تدوین می شود – شهرداری ورامین
برنامه ۵ ساله توسعه شهری ورامین تدوین می شود
۰۳ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
برنامه ۵ ساله توسعه شهری ورامین تدوین می شود

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، حسین دهقان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از معاونین و مدیران شهرداری ورامین خواسته شده، بیش از پیش در جهت شناسایی کمبودهای خدماتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل که به وظایف قانونی شهرداری مرتبط می شود، فعالیت کنند.

وی گفت: معاونت فرهنگی اجتماعی بایستی متفاوت تر از سال های قبل باشد و سامان دهی تابلوهای کوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان است، که معاونت فرهنگی و اجتماعی باید در این خصوص با جدیت بیشتری ورود کند.

شهردار ورامین افزود: باید بازدید امور محلات را جدی بگیریم و حتما از نزدیک مشکلات محلات  بررسی و رفع مشکل شود، سامان دهی پل های معابر کوچه ها از مسایل مهمی است، که باید مورد پیگیری قرار گرفته و نهضت سامان دهی پل های شهرداری راه اندازی شود

دهقان گفت: از معاونین و مدیران شهرداری ورامین خواسته شده تا برنامه ریزی و پیگیری های جدی امورات جاری با وقت گذاری معاونین و مدیران، تدوین برنامه پنج ساله توسعه، پیگیری جدی پروژه کمربندی جنوبی، تشکیل کارکردهای تخصصی و کمیته های فنی، پیگیری سی متری حضرت قائم(عج) ، پیگیری بازگشایی مسیر «حسین رضا» ، اولویت بندی امورات و برنامه های و طرح های مربوطه ، پیگیری ۳۰ متری «کهنه گل» ، بهسازی اطراف مسجد جامع، سامان دهی سازمان های تحت پوشش شهرداری توسط معاونین مربوط به آن سازمان، سامان دهی پیاده روهای سطح شهر، کاهش هزینه ها و فعال نمودن کمیته خسارت، نظارت و دقت لازم بر نیروهای تحت امر، فعال شدن مسئولین نواحی و نیز کمیته زیباسازی، پیگیری مسائل و مشکلات شهربازی و پارکینگ طبقاتی ورامین، الکترونیکی شدن سیستم وب شهرداری و افزایش درآمد شهرداری توسط معاونت اداری مالی را پیگیری کرده و در این خصوص گزارش ارائه دهند.

وی اضافه کرد: زمانی که ما برنامه ۵ ساله مدون داشته باشیم از اضافه کاری و انجام اموری که در راستای اهداف برنامه نباشد، خودداری کرده و با سرعت بیشتری به سوی اهداف خود حرکت می کنیم.