آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مجید مرادی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری ورامین برگزاری كلاس اموزشي پسماند در مدرسه ابتدايی  امام جعفرصادق خيرابادورامین خبرداد

مرادی افزود:هدف از برگزاری این کلاسهاجهت آشنایی هرچه بیشتر با معقوله ی پسماند  است و نتایج خوبی هم در این خصوص حاصل شده است