شهرداری ورامین » برگزاری نشست صمیمانه میان سرپرست شهرداری رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با فرماندهی نیروی انتظامی برگزاری نشست صمیمانه میان سرپرست شهرداری رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با فرماندهی نیروی انتظامی – شهرداری ورامین
برگزاری نشست صمیمانه میان سرپرست شهرداری رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با فرماندهی نیروی انتظامی
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
نسخه چاپی
برگزاری نشست صمیمانه میان سرپرست شهرداری رییس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با فرماندهی نیروی انتظامی

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین محمد وصال پور رییس شورای اسلامی شهر به همراه بهزاد داودی سرپرست شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر در محل کار سردار عزیزی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران حضور یافتند و با ایشان و معاونین مربوطه دیدار و گفتگو کردند. 

در این دیدار کسانی مانند محمد وصالپور رییس شورا ،جعفر اردستانی ، محمد شیرکوند ،سیدرضا احمدی ،ابوالفضل جعفری،قاسم پاچیده ،امید شیرکوند اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر به همراه  بهزاد داوودی سرپرست شهرداری ورامین با سردار کیومرث عزیزی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران ، معاونت ها و پلیس های تخصصی انتظامی دیدار کردند.

گفتنی است در این دیدار بر لزوم همکاری وتعامل اعضای شوراهای اسلامی  و مدیریت شهری بعنوان نمایندگان ومنتخبان مردم  با مجموعه نیروی انتظامی در راستای ارتقائ سطح اجتماعی وامنیت وآرامش شهروندان دیار ۱۵ خرداد همچون گذشته تاکید شد.