شهرداری ورامین » بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده در چهارگروه خدمات با تخفیفات لازم ابلاغ گردید بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده در چهارگروه خدمات با تخفیفات لازم ابلاغ گردید – شهرداری ورامین
بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده در چهارگروه خدمات با تخفیفات لازم ابلاغ گردید
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
بسته تشویقی نوسازی بافت های فرسوده در چهارگروه خدمات با تخفیفات لازم ابلاغ گردید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، با توجه به ابلاغ (( سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ))شورای عالی معماری و شهرسازی در چهارگروه خدمات و تخفیفات لازم را برای بهره مندی شهروندان ابلاغ گردیده است.

گروه اول شامل بازآفرینی یکپارچگی در مقیاس بلوک شهری است.

گروه دوم نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای است.

گروه سوم نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و چهارم نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع است.

شایان ذکر است بر حسب دستورالعمل ها و ضوابط موضوعی در حوزه شهرسازی اجرا می شود و  شهروندان عزیز می توانند با مراجعه به حوزه معاونت شهرسازی و معماری از خدمات یاد شده بهره مند شوند.

عکس های نقشه های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می گردد: