شهرداری ورامین » بهره برداری از پروژه عمرانی زیر گذر آیت الله طالقانی بهره برداری از پروژه عمرانی زیر گذر آیت الله طالقانی – شهرداری ورامین
بهره برداری از پروژه عمرانی زیر گذر آیت الله طالقانی
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
نسخه چاپی
بهره برداری از پروژه عمرانی زیر گذر آیت الله طالقانی

به گزارش اداره روابط عمومی ، حسین دهقان شهردار ورامین از اتمام عملیات عمرانی و بهسازی زیر گذر آیت الله طالقانی خبر داد و گفت: در اجرای این عملیات عمرانی مواردی نظیر اجرای آسفالت ریزی مکانیزه ، جدول گذاری ، کف پوش ، زیر سازی ، زیبا سازی و حفرچاه جذبی ( به منظور هدایت آب های سطحی ) توسط معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

dav
dav
dav