شهرداری ورامین » بهسازی و بازگشایی مسیر زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد توسط معاونت عمران شهرداری ورامین بهسازی و بازگشایی مسیر زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد توسط معاونت عمران شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
بهسازی و بازگشایی مسیر زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد توسط معاونت عمران شهرداری ورامین
۰۲ بهمن ۱۴۰۱
نسخه چاپی
بهسازی و بازگشایی مسیر زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد توسط معاونت عمران شهرداری ورامین

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین از بهسازی و بازگشایی زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد خبر داد و گفت: بهسازی و بازگشایی زیر گذر شهرک صنعتی خیرآباد واقع در خیابان شهید بهرام مصیری توسط معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین با هدف بهبود عبور و مرور و حل معضل ترافیک در این مسیر صورت پذیرفت.

وی افزود: تعریض زیر گذر موسی آباد هم در دستور کار راه آهن و شهرداری ورامین قرار دارد و از همکاری شهروندان عزیز در زمان اجرای پروژه تشکر و قدردانی می نمایم.

 پ