شهرداری ورامین » بهسازی و پیاده رو سازی بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج ورامین بهسازی و پیاده رو سازی بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج ورامین – شهرداری ورامین
بهسازی و پیاده رو سازی بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج ورامین
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بهسازی و پیاده رو سازی بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران از آغاز بهسازی و پیاده رو سازی بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج ورامین خبرداد

عباسی افزود باتوجه به نیاز بهسازی وپیاده روسازی  بوستان محله ایی واقع در مهدیه پنج صورت پذیرفت
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم