شهرداری ورامین » بهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم بهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم – شهرداری ورامین
بهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
بهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری ازبهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی بهسازی پارک معلم واقع در بلوار معلم در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.