شهرداری ورامین » بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد ورامین بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد ورامین – شهرداری ورامین
بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد ورامین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، صادق عباسی معاونت فنی وعمران شهرداری از بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد خبر داد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات پروژه بهسازی پارک چهار راه اسفندآباد در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی افزود:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.