شهرداری ورامین » بازدید شهردار ورامین از شهرک فجر بازدید شهردار ورامین از شهرک فجر – شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین از شهرک فجر
۲۳ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از شهرک فجر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، شهردار ورامین به همراه معاونین  خدمات شهری،شهرسازی و عمران  و مشاورین  از شهرک فجر  و معابر وکوچه های آن بازدیدگرد.

در این بازدید ضمن حضور  معاونین ومدیران شهرداری از مشکلات شهرک فجر ، معابر کوچه های آن  با ساکنین این شهرک  گفتگوی چهره به چهره داشت و از نزدیک جویای  در خواست آنان شد.

شهردار ورامین در این بازدید به نظافت بهتر خدمات شهر و آب دادن به موقع درختان منطقه را به معاونت خدمات شهر را تاکید کردند و در بحث نیاز کوچه ها و معابر شهرک موارد لازم را یاد آوری نمودند.

دهقان در پایان این بازدید به معاونین خود تمهیدات لازم جهت رفاه حال مردم شهرک فجر  رسیدگی بیشتر  را دردستور کار قرار داد.

دهقان افزود:پس از بازدید این شهرک دستورات لازم را جهت رفع مشکلات منطقه صادر کرد و تاکید نمود باید از این بازدید ها به نحو شایسته ای در پیشرفت فضای شهر استفاده کرد تا رضایت مردمی حاصل شود.