شهرداری ورامین » ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی – شهرداری ورامین
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی

photo_2016-04-27_07-41-51 photo_2016-04-27_07-41-55