شهرداری ورامین » ترمیم ، بازسازی و احداث برخی جداول و پل های معابر سطح شهر ترمیم ، بازسازی و احداث برخی جداول و پل های معابر سطح شهر – شهرداری ورامین
ترمیم ، بازسازی و احداث برخی جداول و پل های معابر سطح شهر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ترمیم ، بازسازی و احداث برخی جداول و پل های معابر سطح شهر

در این خدمات رسانی می توان به ترمیم پل های معابر چهارراه اسفند اباد شمالی واقع در سر بازار، ابتدای کوچه سرسبز یک واقع در خیابان بیهقی اشاره کرد که عملیات بهسازی و عمرانی در ان اجرا گردید.

photo_2016-05-19_22-18-52 photo_2016-05-19_22-18-56 photo_2016-05-19_22-18-59 photo_2016-05-19_22-19-00 photo_2016-05-19_22-19-03 photo_2016-05-19_22-19-05 photo_2016-05-19_22-19-07