شهرداری ورامین » ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران ورامین ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران ورامین – شهرداری ورامین
ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران ورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران از ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران خبرداد

عباسی افزود باتوجه به نیاز ترمیم آسفالت خیابان کاشی حصار خیابان شهید چمران ترمیم آسفالت این منطقه صورت پذیرفت
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم