آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین: ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین: ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین خبرداد

عباسیافزود : معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین در نواحی مختلف شهرداری در دست اقدام میباشد. و این در در راستای طرح جهادی عمرانی در دست اقدام این معاونت قرار دارد