آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
تشکیل ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و سید رضا احمدی رئیس شورای شهرصورت پذیرفت
تشکیل ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و سید رضا احمدی رئیس شورای شهرصورت پذیرفت
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تشکیل ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و سید رضا احمدی رئیس شورای شهرصورت پذیرفت
مورخ 30آذر 1396 ساعت 11:30 شب جلسه ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و سید رضا احمدی رئیس شورای شهرد صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مورخ ۳۰آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ شب جلسه ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و سید رضا احمدی رئیس شورای شهرد صورت پذیرفت

جلسه ستاد بحران شهرداری ورامین که بخاطر دو پس لرزه در شهر ورامین انجام شد شهردار ورامین در همان لحظه اول تشکیل جلسه را با حضور تمام مدیران شهرداری ورامین و باحضور سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر و چند تن از اعضای شورا اعلام آماده باش جهت هرگونه حادثه غیر مترقبه اعلام نمودند

سید رضا احمدی افزود در اینجنین موقعیت ها باید در سالنهای ورزشی و اماکنهای عمومی جهت هرگونه حادثه احتمالی در صورت نیاز برای اسکان شهروندان آماده باشد

شایان ذکراست شهردار ورامین به همرا ه محسن پارسا مدیر عامل سازمان آتش نشانی جهت سرکشی و جویای احوال مردم در پارک ها و بوستانها تا بامداد ۴صبح به گشت در سطح شهر پرداختند