شهرداری ورامین » تعرفه عوارض شهرداري ورامين براي اجرا در سال97 تصويب شد تعرفه عوارض شهرداري ورامين براي اجرا در سال97 تصويب شد – شهرداری ورامین
تعرفه عوارض شهرداري ورامين براي اجرا در سال۹۷ تصويب شد
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
تعرفه عوارض شهرداري ورامين براي اجرا در سال۹۷ تصويب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین مهندس حسین دهقان شهردار ورامين گفت: تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي شهرداري ورامين براي اجرا در سال ۹۷ تصويب شد.

حسين دهقان در اين خصوص اظهار داشت: تدوين عوارض محلي و بهاي خدمات شهري همواره در دستور کار مديريت شهري در هر سال قرار مي گيرد، چرا که منابع درآمدي شهرداري ها از اين طريق حاصل مي شود، که اين امر مانند هر سال براي سال ۹۷ نيز در شهرداري ورامين اجرا شد.
وي افزود: تعرفه عوارض محلي هر سال به تصويب شوراي اسلامي شهر ورامين مي رسد و از اين بابت لازم الاجرا است.
شهردار ورامين بيان کرد: اين دفترچه در پي جاسات کارشناسي متعدد و با در نظر گرفتن تمام جوانب تدوين مي شود و سپس براي تصويب به صحن شوراي اسلامي شهر رفته و در جلسات کارشناسي و تخصصي آن مرکز به عنوان نماينده هاي مردم شريف ورامين مورد بررسي قرار مي گيرد.
شهردار ورامين، عوارض شهرداري را نوعي همکاري و هماهنگي شهروندان براي مشارکت در امور شهري دانست و گفت: همه ما بايد در آباداني، توسعه و پيشرفت شهرمان سهيم باشيم و اين سهم نه تنها از راه پرداخت عوارض شهري که از طريق مشارکت در امور مرتبط با عمران، آباداني، توسعه فرهنگي، حفظ و توسعه فضاي سبز و ديگر موارد مرتبط ميسر خواهد بود.
وي با بيان اين که در سايه تعامل و هم دلي مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهر ورامين مي توان به کسب رضايت مردمي رسيد، گفت: مسئولين شهر در مدت کمي که از خدمت رساني مجموعه جديد شهرداري مي گذرد، توانسته اند، نمره قابل قبولي از مردم و مسئولين دريافت کنند
وي تحول در امر زيبا سازي و المان شهري ورامين را از ضرورت ها و اولويت هاي برنامه شهرداري در سال جديد دانست و گفت: واحد زيباسازي مي بايستي با جديت و به صورت جهادي و با استفاده از تجهيزات جديد  در اين زمينه اقدام کند.