شهرداری ورامین » تعویض اتوبوسهای فرسوده ازخط ناوگان سازمان اتوبوسرانی ورامین تعویض اتوبوسهای فرسوده ازخط ناوگان سازمان اتوبوسرانی ورامین – شهرداری ورامین
تعویض اتوبوسهای فرسوده ازخط ناوگان سازمان اتوبوسرانی ورامین
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تعویض اتوبوسهای فرسوده ازخط ناوگان سازمان اتوبوسرانی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین از تعویض اتوبوسهای فرسوده ازخط ناوگان این سازمان خبرداد

خوانساریان افزود :با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی مبنی براینکه اتوبوس های فرسوده واتمام تعهد با شرط خروج اتوبوس فرسوده از خطوط میتوانند نسبت به جایگزینی با هشت دستگاه اتوبوس شهاب sleمدل۱۳۸۹کارنکرده (درحدنو   sleمدل۱۳۸۹) با اتوبوسهای فرسوده صورت پذیرد

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین گفت با این کار گام بلندی بسوی پیشرفت ناوگان اتوبوسرانی ورامین برداشته و خدمت بزرگی به محیط زیست و هوای پاک و رفاه حال شهروندان حواهد شد