شهرداری ورامین » تعیین بودجه ۹۹ میلیارد تومانی شهرداری ورامین در سال ۹۴ تعیین بودجه ۹۹ میلیارد تومانی شهرداری ورامین در سال ۹۴ – شهرداری ورامین
تعیین بودجه ۹۹ میلیارد تومانی شهرداری ورامین در سال ۹۴
۱۹ فروردین ۱۳۹۴
نسخه چاپی
تعیین بودجه ۹۹ میلیارد تومانی شهرداری ورامین در سال ۹۴

شهردار ورامین گفت: اعضای شورای اسلامی شهر ورامین بودجه شهرداری این شهر در سال ۹۴ را بیش از ۹۹ میلیارد تومان تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با برگزاری جلسه ای فوق العاده، بودجه شهرداری این شهر را در سال ۹۴ تعیین و برای تأیید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری ورامین ارسال کردند.

علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای اسلامی شهر ورامین اظهار داشت: جلسه فوق العاده اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با حضور اکثریت این شورا برگزار و به استناد  بندهای ۳و۸و۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات بودجه سال جاری شهردار ورامین مورد تصویب قرار گرفت.

شهردار ورامین افزود: در جلسه شورای اسلامی شهر ورامین، ۱۰ نفر از اعضای شورا به بودجه پیشنهادی رأی مثبت  و دو عضو نیز رأی مخالف دادند و یکی از اعضا نیز در جلسه امروز حاضر نبود.

وی با اشاره به ریز بودجه های مصوب شده در شورای اسلامی شهر ورامین ادامه داد: جمع کل اعتبارات اداری مصوب شده در سال جاری ۱۲۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال و جمع کل اعتبارات شهری ۱۹۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال تعیین که در مجموع ۳۲۲میلیارد ریال مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

حیدریان با تأکید بر این نکته که اعتیارات عمران شهری ورامین  اضافه کرد: اعتبار مصوب شده در زمینه عمران شهری شهرداری ورامین ۶۲۸ میلیارد ریال تعیین شد و بدین ترتیب ۹۵۰ میلیارد ریال به عنوان بودجه عمرانی و جاری شهرداری این شهرستان برای سال جاری مورد تصویب قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: همچنین اعتبار سازمان های وابسته به شهرداری ورامین ۴۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال تعیین شد و بدین ترتیب کل بودجه عمرانی، جاری و خدماتی و فرهنگی و سازمان های وابسته ۹۹۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون رسال تصویب شد.